Biologisch tuinieren

Biologisch tuinieren is de milieuvriendelijke wijze van tuinieren die zich vooral baseert op een visie op de natuur en de samenleving. Een bewuste keuze voor biologisch tuinieren komt vaak voort uit een gevolge voor veiligheid en zorg voor het milieu. Door vervuiling veroorzaakt door chemische bestrijdingsmiddelen en meststoffen wordt de roep van de consument om milieuvriendelijke producten steeds luider.

 

De tuin bij mij thuis is voor de bezitter ervan vaak het meest kostbare plekje op de wereld. Het aanleggen van een tuin en de verzorging ervan dient daarom op een veilige manier te worden uitgevoerd en vraagt daarom om een biologische aanpak. Biologisch tuinieren is echter veel meer dan tuinieren zonder chemische middelen.

Wat verstaan we onder biologisch tuinieren?

Onder biologisch tuinieren verstaan wij tuinieren op een manier waarbij biologische processen in de tuin gestimuleerd worden door diverse cultuurmaatregelen / werkzaamheden. Hierbij wordt ervoor gezorgd dat de kringloop van organische stoffen verregaand gesloten is.

In de natuur spelen zeer veel biologische processen een rol. Bijvoorbeeld: planten groeien door opname van kooldioxide en het onttrekken van voeding aan de bodem. De combinatie van water, voedingstoffen en kooldioxide zorgt voor groei, waarbij de zon de energie aanlevert. Na het groeiseizoen sterven de planten af. De plantenresten worden dan het voedsel van vele bodemorganismen die ze afbreken, waardoor ze een waardevol bestanddeel van de bodem vormen, namelijk humus. De humus wordt na verloop van tijd door het bodemleven , schimmels en bacteriën, omgezet in opneembare voedingselementen. (zie figuur) Dit proces heet de organische kringloop. De organische kringloop vormt de basis van het biologisch tuinieren.

Door de grote verscheidenheid van planten en dieren in de natuur zien we dat ziekten en plagen, daardoor weinig kans krijgen om voor veel problemen te zorgen. In de biotuin gebruiken we eveneens veel verschillende soorten (bloeiende) planten en willen graag een plaats bieden aan vele diersoorten om de tuin aantrekkelijk te maken voor nuttige insecten.

Kortom: biologisch tuinieren is tuinieren met de natuur als voorbeeld.

 

Juist omdat de organische kringloop in de bodem zeer belangrijk is voor een optimale plantengroei, wordt er in de biotuin zeer veel aandacht besteed aan de bodem. Immers, een gezonde bodem levert gezonde planten op.

Belangrijke uitgangspunten bij het biologisch tuinieren

Het biologisch tuinieren onderscheidt zich van andere methoden van tuinieren door verschillende cultuurmaatregelen: 

in de biotuin gebruiken we uitsluitend natuurlijke producten. Er worden organische meststoffen gebruikt waarmee we niet alleen de plant voeden maar ook het bodemleven.

 

In de biotuin wordt de nadruk gelegd op preventieve gewasbescherming. In de praktijk is het de bedoeling dat de weerstand tegen ziekten en plagen op een natuurlijke manier verhoogd wordt door biologische bemesting en plantenversterkers. Ziekten en plagen die de kop opsteken, worden uitsluitend met natuurlijke gewasmiddelen bestreden.

Wat mag de biotuinier verwachten?

Door de inzet van biologische meststoffen en plantenversterkers worden natuurlijke processen in de tuin niet verstoord, maar juist gestimuleerd. Hierdoor groeit de plant evenwichtig en wordt een natuurlijke hoge weerstand gevormd tegen ziekten en dierlijke belagers.

Resultaat: een prachtige tuin met sterke planten in een natuureigen leefmilieu.