Juridische informatie

Bij het gebruik van deze website accepteert u de volgende voorwaarden:

Algemene disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door “Biologische Tuinbouwvereniging De Leekamp” - hierna “De Leekamp" genoemd - met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De Leekamp verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door De Leekamp worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. De Leekamp aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website.

Hoewel De Leekamp alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is De Leekamp niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door De Leekamp worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel De Leekamp uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door De Leekamp worden onderhouden wordt afgewezen.

Copyright

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken, zijn, tenzij duidelijk aangegeven d.m.v. "bron" of "via", eigendom van of in licentie bij De Leekamp, en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.

De inhoud van deze website mag op geen enkele manier worden gebruikt. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van De Leekamp. Heeft De Leekamp op enige manier u ten onrecht gedaan, uw stuk/informatie gebruikt en bent u het daar niet mee eens, neem dan contact op met de systeembeheerder van deze website via "contact".

 

Privacy

Een cookie is een klein stukje informatie dat in de vorm van een bestand op uw computer maximaal 2 jaar wordt opgeslagen. Door middel van het aanpassen van de instellingen van uw browser kunt u ervoor kiezen om cookies te weigeren of eerder te verwijderen. Mocht De Leekamp cookies plaatsen, dan gebruikt De Leekamp om de online dienstverlening te verbeteren.  

De Leekamp gebruikt gegevens over bezoekers van zijn websites niet om aanbiedingen van producten of diensten toe te sturen (direct marketing,  e-mailspam e.d.). De Leekamp stelt gegevens over bezoekers van zijn websites niet aan derden ter beschikking. 

Wanneer u voor onze website bent geïnterviewd of geciteerd en u na verloop van tijd een redelijk bezwaar heeft tegen voortgezette publicatie van de tekst met vermelding van uw naam en evt. foto dan zijn wij eventueel bereid het interview of citaat op uw verzoek te verwijderen.  

contact beheerder: admin@leekamp.nl

Laatste wijziging: 19-01-2016