Verwerking Persoonsgegevens volgens de regels van de AVG

Vanaf mei 2018 geldt er nieuwe wetgeving met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, oftewel AVG. Hieronder leest u hoe onze vereniging met uw gegevens omgaat, voor welk doel wij deze gebruiken en hoe u inzage kunt krijgen in de geregistreerde gegevens.

 

De Leekamp vraagt (aspirant-) leden om hun voornaam, achternaam, adres, postcode, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens zijn nodig voor het opstellen en bijhouden van ons ledenbestand en om u per post, e-mail of telefoon te kunnen informeren over zaken betreffende de vereniging. De verstrekte gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Het gehele ledenbestand is alleen toegankelijk voor het bestuur van de vereniging en is beveiligd tegen ongeoorloofd gebruik. De ledenlijst met daarin de tuinindeling, naam, mailadres en telefoonnummer kan worden gedeeld met de overige leden voor eigen gebruik. Heeft u hier bezwaar tegen, dan kunt u dat kenbaar maken bij het bestuur. Het is niet toegestaan deze lijst met derden van buiten de vereniging te delen.

 

U kunt altijd inzage krijgen in de gegevens die wij van u geregistreerd hebben, dit kan door een e-mail te sturen aan het bestuur van de vereniging. Ook heeft u het recht om fouten in de gegevens te laten corrigeren of te laten wissen. Voor meer informatie over welke rechten u heeft, kunt u terecht op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/rechten-van-betrokkenen.

 

Als u uw lidmaatschap opzegt, en er bestaan over en weer geen (financiële) verplichtingen meer, dan verwijderen wij uw gegevens binnen 4 weken uit ons ledenbestand.  Als u op de wachtlijst staat, en u laat schrappen van deze lijst, dan verwijderen wij uw gegevens per direct van de wachtlijst.

 

Onze website maakt gebruik van een beveiligde verbinding, zodat gegevens die u aan ons stuurt via de website of via ons e-mailadres niet door onbevoegden kunnen worden onderschept en gelezen.  De website maakt gebruik van cookies, die zijn nodig voor een goede werking van de website, bevatten geen persoonlijke gegevens, en worden niet gebruikt voor marketingdoeleinden. Meer juridische informatie over de website vindt u hier.

 

Tijdens gezamenlijke bijeenkomsten zoals werkochtenden of vergaderingen kunnen er foto’s en filmopnames worden gemaakt voor publicatie in de nieuwsbrief of op de website. Heeft u hier bezwaar tegen, dan kunt u dat schriftelijk of per mail aangeven bij het bestuur .

 

Als u naar aanleiding van deze uitleg nog vragen of opmerkingen heeft, stuur dan een e-mail aan deleekamp@gmail.com