Het perceel

Het perceel van De Leekamp kent een lange geschiedenis. Gelegen aan de rand van de Driene Es, verscholen tussen oude eiken in het landelijke gebied tussen Hengelo en Enschede. 

Al vanaf 1900 is dit perceel in gebruik als akker en wordt het gekenmerkt door de bomenrijen, die het perceel en de omliggenden, markeren.

Aan de noordoostzijde van het perceel liggen de beekdalgronden behorende bij de Vinkebeek, die uiteindelijk uitstroomt op de koppelleiding, die voor de waterafvoer zorgt rondom de wijk Groot Driene.

De vereniging

Het perceel is in eigendom van Landschap Overijssel. Samen met Landschap Overijssel is een plan opgesteld om op deze plek gewassen te kunnen verbouwen, op een wijze die recht doet aan het doel de natuurwaarde te verhogen en de cultuurhistorische kenmerken te behouden of terug te brengen. 

De kernactiviteiten van onze vereniging zijn het natuurlijke beheer- en onderhoud van dit perceel, met de nadruk op samenwerking en gemeenschappelijke verantwoordelijkheid binnen de vereniging.

 

Voor de leden is het mogelijk een deelperceel (tuin) te huren, om op een biologische wijze gewassen te kweken, zonder gebruik te maken van langs chemische weg vervaardigde, niet natuurlijke, meststoffen en insecten- en onkruidbestrijdingsmiddelen.

 

Naast de bewerking en het onderhoud van het eigen deelperceel, verplichten de leden van de vereniging zich te participeren in het gezamenlijk onderhoud van het perceel, zoals omschreven in het huishoudelijk reglement.